MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Programa Acollida i Acompanyament

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.
Programa Acollida i Acompanyament
L'acollida és la porta d'entrada a Càritas. Escolem i atenem totes les persones que se'ns adrecen per sortir de l'exclusió social.

Projecte d'Acollida i Acompanyament a les Persones


Acollim i acompanyem persones i famílies que es troben en risc d’exclusió social i treballem per la seva promoció. Escoltem, identifiquem i valorem cada situació i establim un pla de treball personalitzat, coordinat amb els serveis socials i altres entitats.

Projecte Ubuntu - Atenció Psicosocial en Grup.

L'actual situació de crisi econòmica fa que diferents factors de risc d'exclusió social es mantinguin en el temps: atur, manca d'ingressos econòmics estables, desestructuració familiar… factors que es van incrementant i acceleren una roda de desmotivació, de baixa autoestima i manca de perspectives de futur, que veiem que, si no es treballen, acaben generant en problemes de salut a les persones que s'adrecen a Càritas sol·licitant ajut: depressió, trastorns d'ansietat, trastorns de l'estat d'ànim, abús de substàncies…
El Projecte Ubuntú, com a eina
d’intervenció psicosocial, vol millorar l’autoestima i la motivació de les persones que s’apropen a Càritas i es troben en un moment emocional delicat, amb repercussions directes en la seva actitud davant la situació de vulnerabilitat que presenta.
Projecte UBUNTU

Punts d'Acollida


Els Punts d'Acollida, gestionats pel voluntariat de l'entitat, són la primera porta d'entrada a Càritas. Acollim les persones i famílies que se'ns adrecen en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social, les escoltem i acompanyem, alhora que en facilitem la derivació als recursos adients.

Acompanyament per a la Inclusió


Donem suport a les persones i famílies beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció.
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Finançadors

Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
Crèdits