MENÚ
Home >> Som >> Organització

Organització

Els principals òrgans de govern i participació de Càritas Diocesana de Girona són:

Assamblea Diocesana: És l´òrgan plenari de Càritas Diocesana i agrupa les Càritas Parroquials i Interparroquials de la diòcesi, i també les Associacions i Fundacions d´acció caritativa i social admeses com a membres de ple dret de Càritas Diocesana, els Vicaris Episcopals de zona, els membres del Consell Diocesà, i les persones que ostenten a cada moment els càrrecs unipersonals de Govern de Càritas Diocesana. 

Té com a principals funcions:

admissió definitiva de nous membres federats a proposta del Consell Diocesà. 
Examinar i proposar les línies d´actuació en els programes generals d´acció caritativa i social.
Establir criteris per a la constitució i distribució dels recursos provinents de la comunicació cristiana de béns.
Aprovar, si procedeix, les memòries anuals de Càritas Diocesana, com també el balanç i liquidació dels pressupostos.
Elevar al Bisbe la proposta de modificació dels estatuts.
Examinar, discutir i acceptar, si procedeix, les propostes i mocions que s´hagin presentat en el lloc i temps indicats en la convocatòria.
Consell Diocesà: és l´òrgan deliberatiu i executiu de Càritas Diocesana i està format pel Delegat Episcopal, el Director de Càritas Diocesana, el Secretari, l´Administrador, els responsables de cadascun dels Departaments o àmbits funcionals de Càritas Diocesana que s´estableixin, i els responsables de cadascuna de les zones de Càritas en què es divideix la diòcesi.
Comissió Diocesana per programes: és un òrgan de participació que agrupa els voluntaris i tècnics dels diferents serveis adscrits a un programa. És un espai de reflexió i intercanvi, que serveix per avaluar l´acció realitzada, planificar el futur i donar resposta a les necessitats formatives de l´equip.
Estatuts Càritas Diocesana de Girona Registre Entitats Religioses Ministeri de Justícia Conveni col·lectiu de treballadors Certificat Entitat Religiosa
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Finançadors

Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG